Gå til innhold

2003/18 Helse Øst RHF

Innklaget: Helse Øst RHF
Klager: Astrum Norge AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Trukket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:
Registrert inn: 20030210
Avsluttet: 20030211
Status: Avgjort
Avgjort av: