Gå til innhold

2003/2 Bærum kommune, Eiendomsforvaltningen

Innklaget:Bærum kommune, Eiendomsforvaltningen
Klager:Bærum kommune, Prosjekt og utvikling
Saksdokument:20032
Avgjørelse:Avvist - mangler saklig klageinteresse
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Klageadgang/klagefrist/karens

Sammendrag

Spørsmål om klagekompetanse i forholdet mellom to kommunale etater

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:ABJ
Registrert inn:15.01.2003
Avsluttet:23.01.2003
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda