2003/2 Bærum kommune, Eiendomsforvaltningen

Innklaget: Bærum kommune, Eiendomsforvaltningen
Klager: Bærum kommune, Prosjekt og utvikling
Saksdokument: 20032
Avgjørelse: Avvist - mangler saklig klageinteresse
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Klageadgang/klagefrist/karens

Sammendrag

Spørsmål om klagekompetanse i forholdet mellom to kommunale etater

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 15.01.2003
Avsluttet: 23.01.2003
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda