Gå til innhold

2003/20 Oslo kommune, Undervisningsbygg KF

Innklaget: Oslo kommune, Undervisningsbygg KF
Klager: Stenab AB
Saksdokument: 200320
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avklaring eller retting av tilbud,Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede valgte tilbudet med laveste pris i en anbudskonkurranse. I avklaringsmøte anførte imidlertid den valgte leverandøren at en post for tiltransport av kontrakter for underleverandører ikke kunne anses inkludert. Det måtte i så fall gjøres et pristillegg på 15 %. Innklagede mente imidlertid at konkurransegrunnlaget var klart på dette punktet, og at tilbudet som følge av dette måtte anses å inkludere denne posten. En av de andre deltakerne i konkurransen brakte saken inn for klagenemnda med påstand om at det valgte tilbudet skulle vært avvist. Klagenemnda kunne ikke se at det valgte tilbudet var uklart som følge av den uenighet som oppsto etter anbudsfristens utløp mellom innklagede og den valgte leverandøren. Klagenemnda mente derfor ikke at det var noen plikt til å avvise tilbudet.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 12.02.2003
Avsluttet: 07.04.2003
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda