Gå til innhold

2003/203 Abakus AS - kommunene Alvdal, Dovre, Engerdal, Folldal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot

Innklaget:Abakus AS - kommunene Alvdal, Dovre, Engerdal, Folldal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot
Klager:Interconsult ASA
Saksdokument:
Avgjørelse:Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Klager har deltatt i en anbudskonkurranse for kartlegging av PCB-holdige kondensatorer i gatelysarmaturer. Klager anfører at innklagede ikke har overholdt sin opplysningsplikt med hensyn til det valg av tilbud, og at det er utvist mangelfullt skjønn.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:ANS
Registrert inn:20030925
Avsluttet:20031028
Status:Avgjort
Avgjort av: