2003/203 Abakus AS - kommunene Alvdal, Dovre, Engerdal, Folldal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot

Innklaget: Abakus AS - kommunene Alvdal, Dovre, Engerdal, Folldal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot
Klager: Interconsult ASA
Saksdokument:
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Klager har deltatt i en anbudskonkurranse for kartlegging av PCB-holdige kondensatorer i gatelysarmaturer. Klager anfører at innklagede ikke har overholdt sin opplysningsplikt med hensyn til det valg av tilbud, og at det er utvist mangelfullt skjønn.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANS
Registrert inn: 20030925
Avsluttet: 20031028
Status: Avgjort
Avgjort av: