Gå til innhold

2003/21 Det Frivillige Skyttervesen

Innklaget: Det Frivillige Skyttervesen
Klager: Kågen Linjebygg
Saksdokument: 200321
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud,Erstatning,Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en anbudskonkurranse for støyutbygging av skytebane. Det ble ikke opplyst noen tildelingskriterier, og konkurransen ble ikke kunngjort i DOFFIN. Det ble heller ikke gitt noen begrunnelse for valg av tilbud eller klagefrist. En av leverandørene foreslo i sitt tilbud å ta med frostsikring. Klagenemnda kom til at innklagede pliktet å velge tilbudet med laveste pris. Både klagers tilbud og det valgte tilbudet oppfylte kravspesifikasjonen. Det var da ikke anledning til å legge vekt på at det valgte tilbudet inneholdt frostsikring. Klagenemnda kom frem til at det forelå vesentlige feil og klar sannsynlighetsovervekt for at klagers tilbud ville blitt valgt dersom feilen ikke var blitt begått. Vilkårene for erstatning for den positive kontraktsinteressen kan derfor være oppfylt.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 12.02.2003
Avsluttet: 24.03.2003
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda