Gå til innhold

2003/22 Hadsel kommune

Innklaget: Hadsel kommune
Klager: Norges Praktiserende Arkitekter/ Norske Arkitekters Landsforbund (NPA/NAL)
Saksdokument: 200322
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Frister

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling av arkitekttjenester i DOFFIN. Anskaffelsen gikk etter reglene i forskriften del III, og det ble satt en frist på fem virkedager for å levere forespørsel om å delta i konkurransen. Klagenemnda kom etter en konkret vurdering til at fristen var for kort og dermed i strid med regelverket.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 13.02.2003
Avsluttet: 10.03.2003
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda