2003/23 Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS

Innklaget: Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS
Klager: Helle AS
Saksdokument: 200323
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 5

Sammendrag

Klager gjennomførte en uformell anbudsrunde for anskaffelse av rammeavtale for rørleggertjenester. Anskaffelsen falt under terskelverdiene i forsyningsforskriften, og det var derfor de alminnelige prinsippene i lov om offentlige anskaffelser § 5 som kom til anvendelse. Klagenemnda kom til at gjennomføringen av forhandlinger, uten møtereferater og skriftlig konkurransegrunnlaget var i strid med kravene i lov om offentlige anskaffelser § 5.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 13.02.2003
Avsluttet: 24.03.2003
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda