Gå til innhold

2003/24 Justisdepartementet

Innklaget: Justisdepartementet
Klager: Advokatfirma Schjødt
Saksdokument: 200324
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Saken gjelder Justisdepartementets anskaffelse av juridiske tjenester. Et av tilbudene ble avvist fordi det ikke var korrekt merket, i henhold til invitasjon om å levere inn tilbud. Tilbudet ble levert i lukket konvolutt, i hånden på Justisdepartementets kontaktperson sammen med en forklaring på hva konvolutten inneholdt. Klager mottok skriftlig kvittering på at tilbudet var innlevert. Klagenemnda finner at tilbudet var tilstrekkelig merket, og at avvisning av tilbudet var i strid med lov om offentlige anskaffelser med forskrifter.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 17.02.2003
Avsluttet: 27.02.2003
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda