Gå til innhold

2003/26 Øygarden kommune

Innklaget: Øygarden kommune
Klager: Sverre Horn AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Trukket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:
Registrert inn: 20030219
Avsluttet: 20030214
Status: Avgjort
Avgjort av: