Gå til innhold

2003/262 AETAT Halden

Innklaget:AETAT Halden
Klager:Ressurs Partner AS
Saksdokument:2003262
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:De generelle kravene i § 5,Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Klager deltok i en konkurranse med forhandling om formidlingsrettede tjenester til arbeidssøkende med ventelønn, men ble ikke invitert til forhandlinger begrunnet ut fra at han ikke hadde reell mulighet til å få kontrakten. Klagenemnda kom til det ikke forelå brudd på regelverket.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:MGM
Registrert inn:27.11.2003
Avsluttet:23.08.2004
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda