2003/262 AETAT Halden

Innklaget: AETAT Halden
Klager: Ressurs Partner AS
Saksdokument: 2003262
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 5,Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Klager deltok i en konkurranse med forhandling om formidlingsrettede tjenester til arbeidssøkende med ventelønn, men ble ikke invitert til forhandlinger begrunnet ut fra at han ikke hadde reell mulighet til å få kontrakten. Klagenemnda kom til det ikke forelå brudd på regelverket.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MGM
Registrert inn: 27.11.2003
Avsluttet: 23.08.2004
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda