Gå til innhold

2003/27 Forsvaret

Innklaget: Forsvaret
Klager: Normeca AS
Saksdokument: 200327
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Annet,Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Forsvaret anskaffet et feltsykehus uten å følge prosedyrene i lov om offentlige anskaffelser med forskrifter. Klagenemnda fant at feltsykehuset var uunnværlig for forsvarsformål, og direkte bestemt for militære formål. Anskaffelsen falt da inn under unntaket i EØS-avtalen art. 123, og omfattes da ikke av lov om offentlige anskaffelser.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 20.02.2003
Avsluttet: 09.06.2003
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda