Gå til innhold

2003/28 Aetat Buskerud

Innklaget:Aetat Buskerud
Klager:Eiker ASVO AS
Saksdokument:
Avgjørelse:Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:MGM
Registrert inn:20030220
Avsluttet:20030527
Status:Avgjort
Avgjort av: