2003/28 Aetat Buskerud

Innklaget: Aetat Buskerud
Klager: Eiker ASVO AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MGM
Registrert inn: 20030220
Avsluttet: 20030527
Status: Avgjort
Avgjort av: