Gå til innhold

2003/29 Oslo kommune, Næringsetaten

Innklaget: Oslo kommune, Næringsetaten
Klager: Project Systems AS
Saksdokument: 200329
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Annet,De generelle kravene i § 5

Sammendrag

Klagen gjelder Oslo kommune, ved Næringsetatens anskaffelse av nytt Web-basert saksbehandlingssystem.Oslo kommune inviterte tre bedrifter til en konkurranse med forhandling med tilbudsfrist 27. november 2002. Anskaffelsen ble ikke kunngjort i tråd med regelverket. Klagenemnda fant at den gjennomførte prosessen var uryddig og uoversiktlig. Klagenemnda fant det derfor vanskelig å danne seg noe klart bilde av hva som har vært bestemmende for innklagedes valg av tilbud og av hvorvidt vurderingen av klagers tilbud helt ut bygger på et riktig faktisk grunnlag. Anskaffelsen oppfylte således ikke lovens krav til forutberegnelighet, etterprøvbarhet og gjennomsiktighet.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 24.02.2003
Avsluttet: 10.07.2003
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda