2003/3 Forsvarsbygg

Innklaget: Forsvarsbygg
Klager: AS Ferdighus
Saksdokument: 20033
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Annet

Sammendrag

Forsvarsbygg utlyste en konkurranse for bygging av familieboliger på Setermoen. Konkurransen ble avlyst, og senere utlyst på nytt. Forsvarsbygg inngikk deretter kontrakt basert på det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Klagenemnda kom til at det var saklig grunn for å avlyse konkurransen, men at det ikke var gitt forskriftsmessig tilbakemelding til klager om avlysningen, at det var benyttet ulovlige tildelingskriterier, at det i strid med forskriften var unnlatt å angi tildelingskriteriene i prioritert rekkefølge og at matrise for vekting av tildelingskriteriene skulle vært tatt inn i konkurransegrunnlaget.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 15.01.2003
Avsluttet: 10.02.2003
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda