2003/30 Kommunene Asker, Bærum Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Øvre Eiker,Kongsberg, Ringerike og Svelvik

Innklaget: Kommunene Asker, Bærum Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Øvre Eiker,Kongsberg, Ringerike og Svelvik
Klager: Lek & Trivsel AS, Dica AS og Lek & Sikkerhet AS
Saksdokument: 200330
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Annet

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse om en rammeavtale for kjøp av utelekeapparater. Innklagede valgte på bakgrunn av resultatet av konkurransen å inngå fire rammeavtaler for samme produkter og samme tidsperiode med fire av leverandørene. Klagenemnda fant at rammeavtalene var i strid med lov om offentlige anskaffelser § 5, herunder kravet til foruberegnelighet og tildeling av kontrakter på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 26.02.2003
Avsluttet: 30.04.2003
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda