2003/31 Asker kommune

Innklaget: Asker kommune
Klager: Norges Praktiserende Arkitekter/ Norske Arkitekters Landsforbund (NPA/NAL)
Saksdokument: 200331
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør,Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Ved en anskaffelse av prosjekteringstjenester for bygging av en skole stilte innklagede krav om at prosjekteringsgrupper som leverte inn tilbud måtte dokumentere at medlemmene i gruppen tidligere hadde utført skoleprosjekt sammen. Klagenemnda la til grunn at oppdragsgiver har et betydelig skjønn ved utformingen av krav til leverandørene. Klagenemnda kunne ikke se at innklagedes skjønn i dette tilfellet var usaklig eller uforsvarlig.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 28.02.2003
Avsluttet: 05.06.2003
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda