2003/33 Aetat i Oppland og Fylkestrygdeetaten i Oppland

Innklaget: Aetat i Oppland og Fylkestrygdeetaten i Oppland
Klager: Arne Haugom AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Avvist - saken ikke egnet for skriftlig behandling
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:
Registrert inn: 20030228
Avsluttet: 20030530
Status: Avgjort
Avgjort av: