2003/52 Aetat Arbeidsdirektoratet

Innklaget: Aetat Arbeidsdirektoratet
Klager: Korea Health Care AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Aetat har opplyst at de ikke har inngått noen kontrakter om tjenestekjøp i forbindelse med rekruttering av utenlandsk personell. Klagen er derfor avvist.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:
Registrert inn: 20030324
Avsluttet: 20030429
Status: Avgjort
Avgjort av: