Gå til innhold

2003/8 Mandal kommune

Innklaget:Mandal kommune
Klager:GHV Montasje AS
Saksdokument:20038
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Annet,Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

I forbindelse med en omorganisering av kommunen sadministrasjon igangsatte kommunen flere prosjekter. I et av prosjektene inngikk kommunen flere bygge- og anleggskontrakter, hver til en verdi mellom kr. 15 000,- og 170 000,- Kommunen ville administrere byggingen selv. Klagenemnda la til grunn at verdien av kontraktene inngått i forbindelse med prosjektet skal regnes sammen ved vurderingen av om vilkårene for direkte kjøp for anskaffelser som ikke overstiger kr. 200 000,- er oppfylt. Klagenemnda avviste videre at tidsnød i denne saken kunne begrunne bruk av prosedyren direkte kjøp.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:ABJ
Registrert inn:21.01.2003
Avsluttet:03.02.2003
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda