2003/9 Posten Norge AS

Innklaget: Posten Norge AS
Klager: Securitas Verdi AS
Saksdokument: 20039
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

I en anskaffelse av pengetransporttjenester satte Posten Norge AS som krav at leverandørene skulle ha godkjennelse etter lov om vaktvirksomhet. Det valgte tilbudet ble levert av et selskap som ikke selv har slik godkjenning, men var basert på et samarbeid med to underleverandører som hadde dette. Klagenemnda kom til at det ikke forelå noen plikt til å avvise tilbudet. Klagenemnda fant ikke grunnlag for å konstatere at evalueringen ikke bygger på en saklig og forsvarlig vurdering.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 22.01.2003
Avsluttet: 18.03.2003
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda