Gå til innhold

2004/012 Snåsa kommune

Innklaget: Snåsa kommune
Klager: Namdal Tankrens AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: RMY
Registrert inn: 20040119
Avsluttet: 20040510
Status: Avgjort
Avgjort av: