Gå til innhold

2004/012 Snåsa kommune

Innklaget:Snåsa kommune
Klager:Namdal Tankrens AS
Saksdokument:
Avgjørelse:Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:RMY
Registrert inn:20040119
Avsluttet:20040510
Status:Avgjort
Avgjort av: