Gå til innhold

2004/2 Skattedirektoratet

Innklaget:Skattedirektoratet
Klager:Xtra personell as
Saksdokument:20042
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:De generelle kravene i § 5,Reelle forhandlinger

Sammendrag

Forskrift om offentlige anskaffelser § 16-3 (3). I en konkurranse med forhandling ble klager ikke invitert til forhandlinger på grunn av for høy pris. Klagers tilbud var 10% høyere enn det valgte tilbudet. Klagenemnda kom til at en slik prisforskjell i denne saken ikke kunne medføre at klager ikke hadde reell mulighet til å få kontrakten.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:ANS
Registrert inn:07.01.2004
Avsluttet:09.08.2004
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda