Gå til innhold

2004/207 Aetat Flekkefjord

Innklaget:Aetat Flekkefjord
Klager:Kreativt Næringssenter
Saksdokument:2004207
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Annet

Sammendrag

Klager deltok i en konkurranse med forhandling for anskaffelse av AMO-kurs, men ble ikke invitert til forhandlingene fordi den tilbudte prisen ble ansett for høy. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt forskrift om offentlige anskaffelser § 16-3 ved ikke å forhandle også med klager.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:KDT
Registrert inn:26.08.2004
Avsluttet:25.10.2004
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda