2004/207 Aetat Flekkefjord

Innklaget: Aetat Flekkefjord
Klager: Kreativt Næringssenter
Saksdokument: 2004207
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Annet

Sammendrag

Klager deltok i en konkurranse med forhandling for anskaffelse av AMO-kurs, men ble ikke invitert til forhandlingene fordi den tilbudte prisen ble ansett for høy. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt forskrift om offentlige anskaffelser § 16-3 ved ikke å forhandle også med klager.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KDT
Registrert inn: 26.08.2004
Avsluttet: 25.10.2004
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda