2004/3 Fylkestrygdekontoret i Buskerud

Innklaget: Fylkestrygdekontoret i Buskerud
Klager: Hallingdal Turbilsentral
Saksdokument: 20043
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avklaring eller retting av tilbud,Habilitet,Tildelingsevaluering

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANS
Registrert inn: 07.01.2004
Avsluttet: 22.11.2004
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda