Gå til innhold

2004/3 Fylkestrygdekontoret i Buskerud

Innklaget:Fylkestrygdekontoret i Buskerud
Klager:Hallingdal Turbilsentral
Saksdokument:20043
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avklaring eller retting av tilbud,Habilitet,Tildelingsevaluering

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:ANS
Registrert inn:07.01.2004
Avsluttet:22.11.2004
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda