2004/37 Aetat Kristiansand

Innklaget: Aetat Kristiansand
Klager: 3Con Engineering AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Klager deltok i en konkurranse med forhandling for levering av arbeidsmarkedskurs. Det anføres at kravspesifikasjonen stiller utenforliggende krav og er utformet med den hensikt å velge ut en bestemt leverandør.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANS
Registrert inn: 20040216
Avsluttet: 20050114
Status: Avgjort
Avgjort av: