2004/4 Aetat Trondheim Øst

Innklaget: Aetat Trondheim Øst
Klager: Heimdal Trafikkskole AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Klager deltok i en konkurranse om opplæring av sjåfører av tyngre kjøretøy og anleggsmaskiner. Klager anfører at den valgte leverandøren mangler ikke er autorisert, og at deres tilbud dermed skulle vært avvist.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANS
Registrert inn: 20040109
Avsluttet: 20050111
Status: Avgjort
Avgjort av: