2004/5 Nordland fylkeskommune

Innklaget: Nordland fylkeskommune
Klager: Frantzen Glass-service AS
Saksdokument: 20045
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Begrunnelse,De generelle kravene i § 5,Tildelingsevaluering

Sammendrag

Nordland fylkeskommune gjennomførte en anbudskonkurranse for glass og glassarbeid. Innklagede hadde ingen notater fra evalueringsprosessen, og det var heller ikke ført anbudsprotokoll. Dette brøt med kravet til etterprøvbarhet. På bakgrunn av begrunnelsen kom klagenemnda til at evalueringen ikke var i samsvar med § 10-2. Videre hadde innklagede hentet inn uttalelser fra referanser muntlig, i strid med prinsippet om gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. Det var heller ikke gitt begrunnelse sammen med meddelelsen om valg av tilbud.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANS
Registrert inn: 09.01.2004
Avsluttet: 06.12.2004
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda