2004/58 Aetat Arbeidsdirektoratet

Innklaget: Aetat Arbeidsdirektoratet
Klager: Teltek AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANS
Registrert inn: 20040317
Avsluttet: 20040317
Status: Avgjort
Avgjort av: