Gå til innhold

2004/58 Aetat Arbeidsdirektoratet

Innklaget:Aetat Arbeidsdirektoratet
Klager:Teltek AS
Saksdokument:
Avgjørelse:Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:ANS
Registrert inn:20040317
Avsluttet:20040317
Status:Avgjort
Avgjort av: