2004/6 Vestfold politidistrikt

Innklaget: Vestfold politidistrikt
Klager: Sandefjord Begravelsesbyrå -Bøe
Saksdokument:
Avgjørelse: Trukket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MGM
Registrert inn: 20040109
Avsluttet: 20040630
Status: Avgjort
Avgjort av: