2004/7 Oslo kommune

Innklaget: Oslo kommune
Klager: Kjærstad & Beckmann AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Trukket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANS
Registrert inn: 20040113
Avsluttet: 20040302
Status: Avgjort
Avgjort av: