2004/8 Forsvarsbygg

Innklaget: Forsvarsbygg
Klager: Oslo Tekniske Rørleggerfirma Service AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANS
Registrert inn: 20040114
Avsluttet: 20041202
Status: Avgjort
Avgjort av: