2004/9 Fylkestrygdekontoret i Aust-Agder

Innklaget: Fylkestrygdekontoret i Aust-Agder
Klager: Ole K. Næs
Saksdokument:
Avgjørelse: Trukket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANS
Registrert inn: 20040114
Avsluttet: 20040827
Status: Avgjort
Avgjort av: