Gå til innhold

2005/0165 Statens legemiddelverk

Innklaget: Statens legemiddelverk
Klager: E. Pedersen og sønn AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Avvist - ikke hensiktsmessig av andre grunner
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MGM
Registrert inn: 21.06.2005
Avsluttet: 24.06.2005
Status: Avgjort
Avgjort av: