2005/154 Vinmonopolet

Innklaget: Vinmonopolet
Klager: Basefarm AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MHD
Registrert inn: 20050527
Avsluttet: 20050826
Status: Avgjort
Avgjort av: