2005/184 Vitensenteret Innlandet AS

Innklaget: Vitensenteret Innlandet AS
Klager: Expology AS
Saksdokument: 2005184
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Annet

Sammendrag

Klager anfører at innklagede er et offentligrettslig organ som er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved ikke å kunngjøre en anskaffelse av ?MedieXperimentet?. Klager har inngitt tilbud, men anfører at det ikke har vært gjennomført noen konkurranse, samt at meddelelsen om valg av leverandør ikke tilfredsstilte regelverkets krav.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MGM
Registrert inn: 28.06.2005
Avsluttet: 29.08.2005
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda