2005/2 Aker Universitetssykehus

Innklaget: Aker Universitetssykehus
Klager: CarPark
Saksdokument:
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Klager har deltatt i en konkurranse om parkeringstjenester. I begrunnelsen for valg av tilbud er det vist til at den valgte leverandøren har bedre kvalitet og funksjonalitet på automater og skilt. Klager anfører at det ikke var bedt om noe forslag til automater og skilter, og at klager derfor ikke har gitt noen spesifikke løsninger på dette. Det er derfor ikke tilstrekkelig grunnlag for å foreta valg av tilbud.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANS
Registrert inn: 20050103
Avsluttet: 20050919
Status: Avgjort
Avgjort av: