2005/208 Helse Nord RHF

Innklaget: Helse Nord RHF
Klager: Narvik Persontransport AS
Saksdokument: 2005 208 Avvisning Narvik Persontransport AS Helse Nord RHF
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse om kjøp av syketransport. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å avvise klagers tilbud.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: EPE
Registrert inn: 01.08.2005
Avsluttet: 18.10.2006
Status: Avgjort
Avgjort av: