2005/222 Helse Nord RHF

Innklaget: Helse Nord RHF
Klager: Nordland Taxi
Saksdokument: 2005 222 Nordland Taxi AS Helse Nord RHF
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Klager anfører at innklagedes kvalifikasjons- og tildelingsevaluering er mangelfull, at innklagede har inngått kontrakt med en tilbyder som muligens har brutt bestemmelser i samferdselsloven og at innklagedes nærmere begrunnelse for valg av tilbud er mangelfull.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: EPE
Registrert inn: 01.08.2005
Avsluttet: 18.10.2006
Status: Avgjort
Avgjort av: