2005/297 Volda kommune

Innklaget: Volda kommune
Klager: Foreningen Næringseiendom
Saksdokument: 2005297
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager anfører at innkalgede er i ferd med å inngå en direkte anskaffelse av oppføring og leie av et kulturhus, og at kontrakten i realiteten er en bygge- og anleggskontrakt.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANS
Registrert inn: 28.11.2005
Avsluttet: 22.05.2006
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda