2005/3 Helsebygg Midt-Norge

Innklaget: Helsebygg Midt-Norge
Klager: Interia AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for levering av møbler. Det anføres at valgte leverandør skulle vært avvist, da vedkommendes tilbud ikke oppfylte etterspurte minstekrav til kvalitet.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LTH
Registrert inn: 20050104
Avsluttet: 20060116
Status: Avgjort
Avgjort av: