2005/302 Aetat Kristiansand

Innklaget: Aetat Kristiansand
Klager: FuCom
Saksdokument: 2005302
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Annet

Sammendrag

Innklagede gjennomførte konkurranse med forhandling vedrørende rammeavtale for Scala Startkurs. Klagenemnda fant at klager ikke kunne gis medhold i sine påstander. Innklagedes vurdering av klagers tilbud var innenfor rammene av det innkjøpsfaglige skjønnet. Klagenemnda fant det ikke dokumentert at innklagede hadde forskjellsbehandlet tilbyderne.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: RSA
Registrert inn: 08.12.2005
Avsluttet: 11.12.2006
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda