Gå til innhold

2005/302 Aetat Kristiansand

Innklaget:Aetat Kristiansand
Klager:FuCom
Saksdokument:2005302
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Annet

Sammendrag

Innklagede gjennomførte konkurranse med forhandling vedrørende rammeavtale for Scala Startkurs. Klagenemnda fant at klager ikke kunne gis medhold i sine påstander. Innklagedes vurdering av klagers tilbud var innenfor rammene av det innkjøpsfaglige skjønnet. Klagenemnda fant det ikke dokumentert at innklagede hadde forskjellsbehandlet tilbyderne.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:RSA
Registrert inn:08.12.2005
Avsluttet:11.12.2006
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda