2005/4 Sjøfartsdirektoratet

Innklaget: Sjøfartsdirektoratet
Klager: Marine Aluminium Industrier AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Saken gjelder konkurranse om utleie av lokaler. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved ikke å oppgi viktige forutsetninger for deltakelse i konkurransen i konkurransegrunnlaget.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KDT
Registrert inn: 20050107
Avsluttet: 20050331
Status: Avgjort
Avgjort av: