2005/6 Sykehuset Innlandet HF

Innklaget: Sykehuset Innlandet HF
Klager: Quality Manager Plus AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KDT
Registrert inn: 20050107
Avsluttet: 20050217
Status: Avgjort
Avgjort av: