2005/7 Lenvik kommune

Innklaget: Lenvik kommune
Klager: Perpetuum Holding AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Avvist - saken ikke egnet for skriftlig behandling
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KDT
Registrert inn: 20050107
Avsluttet: 20050225
Status: Avgjort
Avgjort av: