2005/8 Oslo kommune

Innklaget: Oslo kommune
Klager: Matpartner AS
Saksdokument: 20058
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Begrunnelse

Sammendrag

Klager deltok i en anbudskonkurranse for kjøp og transport av varm mat til sykehjem og dagsentre. Det anføres at innklagede ikke har gitt begrunnelse og at innklagede har benyttet for korte frister.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LTH
Registrert inn: 07.01.2005
Avsluttet: 13.02.2006
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda