2005/9 Utlendingsdirektoratet

Innklaget: Utlendingsdirektoratet
Klager: Advokat Bente Mostad Tjugum
Saksdokument:
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Klager deltok i en konkurranse om å stå på UDIs liste over advokater for bistand til asylsøkere. Det anføres at innklagede har vektlagt utenforliggende og usaklige hensyn ved utvelgelsen.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANS
Registrert inn: 20050107
Avsluttet: 20050524
Status: Avgjort
Avgjort av: