2006/1 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Innklaget: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Klager: Vakt Service AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Trukket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LTH
Registrert inn: 20060104
Avsluttet: 20060419
Status: Avgjort
Avgjort av: