Gå til innhold

2006/1 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Innklaget:Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Klager:Vakt Service AS
Saksdokument:
Avgjørelse:Trukket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:LTH
Registrert inn:20060104
Avsluttet:20060419
Status:Avgjort
Avgjort av: