2006/2 Universitetet i Tomsø

Innklaget: Universitetet i Tomsø
Klager: Sverre Jakobsen AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Trukket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: EPE
Registrert inn: 20060105
Avsluttet: 20061128
Status: Avgjort
Avgjort av: