2006/22 Sørlandet sykehus HF

Innklaget: Sørlandet sykehus HF
Klager: Risør og Tvedestrand bilruter AS
Saksdokument: 200622
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud,Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av driftstjeneste ved seksjon for syketransport. Etter inngåelse av kontrakt endret innklagede på rutinene for utførelse av oppdraget. Klagenemnda fant at dette ikke utgjorde en vesentlig endring av kontrakten.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 19.01.2006
Avsluttet: 12.02.2007
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda